Hva er et andelslag?

Et andelslag består av to eller flere personer som har kjøpt eierandeler i en hest. Andelene kan være like store (eksempel: 10 personer = 10 andeler) eller variere prosentvis (eksempel: 3 personer hvor en eier 50% og to eier 25% hver).

Fordeler med andelslag

Et andelslag er en utmerket måte å satse på hest. Du blir kanskje ikke styrtrik – men ei heller fattig. Du får følelsen av å eie din »egen» hest, samtidig som den økonomiske risikoen er spredd på flere. Det er imidlertid viktig at du er fullt inneforstått med at investering i hest er en høy-risiko pengeplassering der suksess ikke kan garanteres selv om utgangspunktet er bra. Den ene dagen kan man ha en hest med markedsverdi på 400.000. Den neste dagen kan hesten skli i luftegården og brekke benet. Primært bør man ha som mål å oppnå økonomisk balanse – eventuelt overskudd er en gledelig bonus man tar med seg videre. Et andelseierskap gir deg uansett mulighet til å dyrke en hobby til lav pris og lære mye interessant på veien. Med litt egeninnsats kan også den sosiale rammen gi motivasjon og glede i hverdagen!

Organisering

For at andelslag skal fungere godt – også etter at ting eventuelt ikke går som forventet – er det viktig at alle er klar over hva de begir seg inn på før det handles hest. Alle bør også være med fra starten og vise medansvar for satsingen. Det er viktig at andelslaget velger en bestyrer som er ansvarlig for driften.

Dette innebærer blant annet:

– Utsendelse av informasjon til andelseiere (bl.a. Når hesten skal ut i løp)

– Organisering av årsmøter/ekstraordinære årsmøter

– Regnskapsføring og utarbeidelse av kvartalsrapport

– Kommunikasjon med trener

– Oppbevaring/utlodding av hederspriser/pokaler til andelseierne

Det kan med fordel også utnevnes en person som tar ansvar for sosiale tilstelninger! Her bør trener og andre som er viktige medlemmer av »teamet» være med slik at man kan utveksle erfaringer samtidig som man rett og slett har det trivelig sammen.

Andelsbevis & andelsavtale

Hver andelseier mottar et ANDELSBEVIS. Signering av beviset bekrefter at man har gjort seg kjent med ANDELSAVTALEN. Andelsavtalen inneholder retningslinjer om temaene nedenfor – og hver andelseier mottar en slik avtale sammen med andelsbeviset.

1. Tildeling av eierpseudonym (kreves når hesten har flere enn to eiere)
2. Formål og eierfilosofi
3. Etablering/pris
4. Betaling
5. For sen innbetaling
6. Førstekusks fravær
7. Årsmøte/ekstraordinært årsmøte
8. Andelslagets bestyrer
9. Opphør av andelslaget
10. Salg av hesten
11. Gevinstutdeling
12. Hederspriser, pokaler etc.
13. Risiko
14. Forsikring av hesten
15. Tvister